BESKRIVNING - HUSEN

 
pVy1LOW_Webb.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

 • Tak - Takpapp
 • Ytterfasad - Stomme i betong med klädd träpanel.
 • Uppvärmning - Vattenburen fjärrvärme Utanpåliggande rör (vita i rummen, kromade i badrummen), Radiatorer
 • Ventilation - FX system med centralt frånluftsaggregat
 • Fönster - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta
 • Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta
 • Tamburdörrar - Daloc typ S33
 • Innerdörrar - Vita – dörrtrycke i metall
 • Gemensamma Utrymmen - Föreningen har ett gästrum som man kan boka. Det finns även ett gym.
 • Förråd - Till varje lägenhet hör ett förråd. Förråden är belägna i hus 1, 2 och 4. Detta innebär att du kan få ditt förråd i ett annat hus än ditt eget. Lägenhet nr 122 har sitt förråd i lägenheten.
 • Parkering - Föreningen har omkring 9 garageplatser och 45 utomhusparkeringar, varav 6 st förses med laddstolpe för elbil. Se vidare på situationsplanen
 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om det i vår Inredningsvalsbroschyr.

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.